Meme Kanseri

Ülkemizde ki birçok kişide meydana gelen hastalıklardan birisi de meme kanseridir. Meme kanseri, süt bezleri ve sütü meme başına taşıyan kanallarda meydana gelen kötü huylu hücreler sonrası ortaya çıkmaktadır. Bu tür kanallar içerisinde üreyen hücreler başka organlara da sıçrayarak tümoral oluşumun açığa çıkmasına neden olmaktadır. Kansere eğilim yaratan birçok faktör ve genetik bozukluklar sonucunda bu tür hastalığa yakalanılmaktadır. Kadınlarda daha sık görülen bir hastalık vakası olsa da kimi erkeklerde de görülen bir hastalık türü olmuştur.

meme kanseri 1

 

Yaşlanmanın etkisi ile de ortaya çıkan bu hastalığın erken tanı yöntemlerine başvurularak bir an önce tedavi edilmesi gerekmektedir. Meme dokusunun birçok yerinde ortaya çıkabilen bu hastalık, ayrıca organlara da sıçrayabilmektedir. Genelde bu tür hastalığa yakalanma nedeni ailesel geçişli olmasıdır. Ailesinde daha önceden yakalanmış olunan kişiler var ise muhtemelen diğer kişilerde de çıkma olasılığı yüksektir. 18 yaş öncesi ve 30 yaş sonrası doğum yapan, genetik bozukluğu olan, ilk adet erken gelen kişiler de genelde meme kanserine yakalanma riski son derece yüksek seviyededir. Tüm bunların yanı sıra beslenme, alkol alımı ve emzirme süreçleri de baz alındığında meme kanserine yakalanma durumlar bir ihtimal olarak ortaya çıkabilmektedir.

meme-kanseri 2

 

Meme Kanseri Tedavisi

Tedavi sürecinde birçok yönteme başvurulmaktadır. Meme kanseri tedavisi, ışın tedavileri, ilaç tedavisi, kemoterapi ve ameliyat gibi birçok seçeneklere ayrılmaktadır. Hücrenin büyüklüğüne ve iyi huylu ya da kötü huylu olmasına karşın bu tür tedavi yöntemlerine başvurulmaktadır.

meme kanseri